ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงอาคารฯ งานอาคารสถานที่ สผ.218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama