ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปูกระเบื้องคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.199 โดยิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama