ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษา งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการฯ สผ.165 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE