ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯ งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน สผ.190 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama