ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นของงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE