ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.147 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama