ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเเละสังคมรายจังหวัดของโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ U2T ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้า งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 รายการ สผ.181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama