ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ของงานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama