ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น สำหรับ งานอาคารเเละสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE