ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการ จัดนิทรรสการ วันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่46 ประจำปี 2566 งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.622 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE