ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE