ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama