ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้งานโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (ฝ่ายเสียงเเละโทรทัศน์วงจรปิด) งานพัสดุเเละยานพาหนะ สผ.555 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama