ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเสียง โครงการบริหารการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเสียง ดสด อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ งานพัสดุฯ สผ.539 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE