ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 งานอาคารสถานที่ กองกลาง ฝ่ายพัฒนากายภาพ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE