ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเเละวิชาชีพเพื่อให้ความรู้เเก่ครูเเละนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส งานศูนย์วิทยบริการ สผ.537 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama