ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในโครงการกีฬาสีพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.505 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE