ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE