ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตำบลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานประชาสัมพันธ์ สผ.101 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama