ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง งานยานพาหนะกองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE