ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตัดชุดสูทกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานการประชุม จำนวน 23 ชุด สผ.446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama