ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเเซมเสาธงด้านหน้าของโรงพยาบาล งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.441 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE