ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE