ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ คต-335 นราธิวาส งานพัสดุเเละยานพาหนะ กองนโยบายเเละเเผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE