ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโครงการปรับปรุงซ่อมเซมอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama