ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำนักงานหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2566 งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE