ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในโครงการหล่อเทียน เเละถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา สผ.411 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE