ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในโครงการซ่อมเเซมครุภัณฑ์เเละบำรุงรักษาหอพักฯ งานสวัสดิการเเละบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สผ.309 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE