ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการประเพณีวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.289 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE