ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 งานบริการวิชาการเเละวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สผ.49 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama