ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้ในโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาเเละซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า มัสยิด 300 ปี เพื่อการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส งานบริการวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการฯ สผ.280 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE