ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมเเซมบำรุงรักษาเครื่องเสียง งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.248 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE