ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama