ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ งานประชาสัมพันธ์ สผ.216 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama