ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใช้ในงานบริการล้างรถยนต์ส่วนกลาง งานพัสดุกลางเเละยานพาหนะ สผ.200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama