ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 2 รายการ (ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama