ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมเเซมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 19 รายการ ฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE