ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาเเละบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานกองพัฒนานักศึกษา สผ.159 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama