ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เเละอุปกรณ์การจัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุฯ งานประชาสัมพันธ์ สผ.144 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE