ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กองนโยบายเเละเเผน สผ.134 จำนวน 10 รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE