ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าเเสงสว่างรอบอาคารของส่วนราชการฯ งานอาคารสถานที่ สผ.109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama