ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 10 รายการ สผ.104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE