ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง เพื่อใช้ในการซ่อมเเซมยานพาหนะ ทะเบียน 80-7575 นราธิวาส งานพัสดุกลาง สผ.86 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE