ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 3 รายการ งานประชาสัมพันธ์ สผ.97 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama