ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ งานประชาสัมพันธ์ สผ.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE