ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูเเลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม เเละอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama