ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ซ่อมหลังคาดาดฟ้าสำนักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สผ.46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE