ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดนิทรรศการ งานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ฝ่ายพัฒนากายภาพ จำนวน 23 รายการ สผ.616 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SHARE
Anupama