ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากฯ งานพัสดุกลาง สผ.32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE