ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในโครงการจัดนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา งานฝ่ายพัฒนากายภาพ สผ.615 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    SHARE